Web Design Services

ABRSM Ispiti

ABRSM ispiti namenjeni su kandidatima svih starosnih uzrasta i nivoa znanja. Komisija za zvanja i nastavne planove, akreditovala je u Velikoj Britaniji ove ispite, i oni imaju formalnu važnost  u velikom broju drugih zemalja.

Udruženje Kraljevskih muzičkih škola (ABRSM) je vodeća svetska organizacija iz oblasti muzičkog obrazovanja. Svake godine više od 630000 kandidata polaže testove ABRSM u preko 90 zemalja. Osnovano 1889. godine, preko 100 godina ovo Udruženje pruža nastavnicima, učenicima, studentima, roditeljima i odraslima standard iz oblasti muzičkih ispita, sa međunarodnom licencom. U srži rada Udruženja leži potpuna posvećenost muzičkom obrazovanju. Udruženje je privilegovano zastupanjem četiri Kraljevske muzičke akademije: Royal Academy of Music (London), Royal College of Music(London), Royal Northern College of MusicRoyal Scottish Academy of Music and Drama (Mančester i Glasgov).

Ispiti su namenjeni kandidatima svih starosnih uzrasta i nivoa znanja. Akreditovani u Velikoj Britaniji, od strane Komisije za zvanja i nastavne planove, ovi ispiti imaju formalnu važnost i u velikom broju drugih zemalja. Za razliku od ustaljenog sistema muzičkog obrazovanja, koji je specifičan za svaku zemlju, ABRSM sertifikati i diplome identični su po nivoima, sistemu polaganja i kriterijumima u svim zemljama sveta.

ABRSM sistem obuhvata ispitne programe (tzv. silabuse) za više od 35 instrumenata i disciplina. Silabuse kreira tim međunarodnih eksperata i svake godine se preispituju i modernizuju, tako da odražavaju sve savremene tokove u muzičkoj pedagogiji.

Nakon svakog položenog ispita stiče se sertifikat ABRSM koji, pored ocena, sadrži i komentare ispitivača, sa univerzalnom vrednošću i konotacijama u celom svetu.

ISPITI se polažu na sledećim nivoima:

  • 8 osnovnih nivoa (Grades), koji po nivou odgovaraju našoj osnovnoj i srednjoj muzičkoj školi
  • 3 diplomska nivoa (Diplomas), koji po nivou odgovaraju našim fakultetima. Ponuđeni smerovi su: Izvođački (Performing), Nastavni(Teaching) i Dirigovanje (Directing).

Svim kandidatima na raspolaganju su prestižne nagrade i stipendije ABRSM (npr. nagrada "Hedy King Robinson" i stipendija za Royal akademije koja uključuje besplatnu školarinu, 3000 £ i pokrivene troškove putovanja i boravka). Sticanje sertifikata i diploma ove visoko uvažene institucije pruža važnu priliku mladim muzičarima da steknu priznanja za svoje sposobnosti i van granica naše zemlje.

Poslednje sa našeg bloga